32.74% Raised
$65,482.00 donated of $200,000.00 goal
1 Donors

Kapasite Geliştirme Programı

HRS, asgari çocuk koruma standartlarını ve yüksek kaliteli müdahaleleri sağlamak için gereken kapasiteyi sağlamaları adına çocuk korumada uzman ve uzman olmayan STK’lara teknik destek sağlamaktadır.
Temel hedefimiz, özellikle risk altındaki kız ve erkek çocukları ve ailelerini güvenli bir şekilde tespit edebilmeleri ve yönlendirebilmeleri için ortak kuruluşların ve yerel komitelerin kapasitesini geliştirmektir.

HRS, STK’lar ve devlet personelinin yanı sıra 7,000 kişiye çocuk koruma standartları konusunda 350’den fazla eğitim verdi.

150’den fazla STK’ya koruma standartlarını entegre ettik.

HRS’nin koruma politikaları bugün İdlib ve Halep içerisindeki 378 okulda uygulanmaktadır.

Çocuklarının psikolojik sağlıklarını iyileştirmek için 2,700 ebeveyne HRS tarafından eğitim verildi.

• Toplum seviyesinde çocuk koruma standartlarını geliştirmek için 31 adet yerel çocuk koruma komiteleri kuruldu.

Eğitim ve koçluk 

Son beş yılda, HRS eğitim metodolojisi ve içeriğini geliştirdi, test etti ve gözden geçirdi. Dört temel eğitim modülü sağlama konusunda uzmanlaştı:

 • Acil durumlarda çocuk koruma (çocuk korumandaki temel hususlar)
 • Savaş zamanı çocuklarla iletişim (psikolojik ilk yardım)
 • Yardımcılara yardım etmek (Ön saf çalışanlar için öz bakım)
 • Profesyonel müdahale gerektiren vakaların tespiti ve bunların diğer hizmet sağlayıcılara yönlendirilmesi

Kurumsal Kapasite Geliştirme

HRS, çocuk korumanın toplumun farklı sektörlerine yaygınlaştırılmasını sağlamak için, çocuk korumada uzman ve uzman olmayan STK’ların yanı sıra diğer hükümet yapılarında da çocukların korunma standartlarını yükseltmeye yönelik bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu yaklaşım şunları içerir:

 • Kurumsal kapasite değerlendirme
 • Politika revizyonu ve geliştirme
 • Önemli personelin yerinde eğitimi ve koçluğu,
 • Sürekli izleme ve destek

HRS, Idlib ve Halep’teki çoğu okulda uygulanan bir koruma politikası uygulamasında başarılı olmuştur.

Toplum temelli çocuk koruma komiteleri

Bireyler ve toplum üyeleri, toplumlarında çocuk koruma standartlarını geliştirmek için HRS tarafından yetkilendirilir. Çabaları, Çocuk Koruma Komitesi adını verdiğimiz ağ içerisinde koordine edilir.

Bu komitelerin üyeleri arasında sivil savunma çalışanları, yerel konsey üyeleri, sağlık ve eğitim sektörü çalışanları ile ebeveynler bulunmaktadır.

HRS, 31 adet çocuk koruma komitesi kurmuştur. Tüm komitelerde gönüllülük esastır. Komite üyeleri düzenli aralıklarla buluşurlar ve:

 • koruma husularını ele alır ve toplumlarındaki eğilimleri/trendleri tanımlarlar
 • İhtiyaç duyan çocukları tanımlarlar ve bu çocukları vaka yönetim ekiplerimize yönlendirirler

HRS’nin teknik desteğinin temelinde toplum temelli danışma ve farkındalık yaratma inisiyatiflerine öncülük ederler.

Kapasite Geliştirme Programı SSS

Hurras Kapasite geliştirme programı hem bireyler hem de kurumlar için tasarlanmıştır. Çocuk koruma hakkında becerilerini ve bilgilerini arttırmak isteyen herkes başvurabilir. Organizasyonlar ve kurumlar ihtiyaç duydukları eğitimle ilgili olarak ağımızla iletişime geçebilirler.

Eğitimler şahıslar için ücretsizdir. Kurumlara gelince, Hurras eğitimleri ücretsiz ya da kurumun mali kapasitesine bağlı olarak ücretli verebilir.

Hurras, birinci önceliği olarak, çocuk hakları koruma prensipleri konusunda toplumda farkındalık yaratmatı ve bu konu hakkında toplumu bilgilendirmeyi amaçlar ve bu amaç için eğitim ve güçlendirmenin en önemli araçlardan olduğuna inanır.

Hayır. Hurras atölye katılımcılarına, katılımları için ücret ödemez. Yalnızca eğitim malzemelerini ve kırtasiye malzemelerini karşılar.

Eğitimimizi tamamladıktan sonra iki koşulu gerçekleştirmek koşuluyla sertifika veriyoruz:

 1. Eğitimlere ortalama %80 oranında katılım sağlamış olmak
 2. Yapılacak olan ilgili sınavdan en az %60 oranında başarı göstermek