16.66% Raised
$33,322.00 donated of $200,000.00 goal
1 Donors

Vaka Yönetimi Nedir?

Vaka Yönetimi, birey olan çocuğun (ve ailesinin) bakım ve koruma ihtiyaçlarını doğrudan destek ve / veya yönlendirmeler yoluyla uygun, sistematik ve zamanında ele alma süreci/işlemidir.

Vaka yönetimi neden önemlidir?

Exposure to violence, negligence and other risks can have a lasting effect on children. Yet, not all children are affected in the same way. Various risk and protective factors among the child, his or her family and community, may impact how well he or she adapts in the face of protracted conflict.
A resilient child is one who benefits from protective factors in such a way as to overcome risks and be successful in an adverse situation.
Some children are more vulnerable. Often times, risk factors can gravely outbalance protective factors, to a point where additional support is needed to improve a child’s resilience and for them to have equitable access to opportunities.

This is why our network believes that support should be prioritized for those children who might require additional services, support mechanisms and close monitoring. Equity in Şiddete, ihmale ve diğer risk unsurlarına maruz kalma çocuklar üzerinde uzun süreli etkiler yaratabilir. Ancak her çocuk aynı şekilde etkilenmez. Çocuk, aile ve toplum arasındaki çeşitli risk ve koruyucu faktörler, çocukların karşılaştıkları zorlu durumlarda ne kadar iyi uyum sağladığını etkileyebilir.
Metanetli/dayanıklı bir çocuk, risklerin üstesinden gelebilecek ve olumsuz durumlarda başarılı olabilecek şekilde koruma faktörlerinden yararlanan çocuktur.
Bazı çocuklar daha savunmasızdır ve metanetlerini geliştirme ve haklarını gerçekleştirmek için fırsatlara eşit erişime sahip olmalarına ek destek ihtiyacı duydukları noktada risk faktörleri koruma faktörlerinden daha ağır basar.
İşte bu yüzden ağımız, ek hizmetlere, destek mekanizmalarına ve yakın gözleme ihtiyaç duyan bu çocuklara desteğin altının çizilmesi ve öne çıkarılması gerektiğine inanmaktadır. HRS’ye göre eşitlik, bu türden desteğe ihtiyaç duyan çocukların ötekileştirilmesini azaltmak demektir.
Vaka Yönetimi sistemlerimiz sayesinde, acil çocuk koruma ihtiyacı olan kız ve erkek çocuklar belirlenmekte bu çocuklara etkili, çok yönlü ve çocuk dostu müdahalelerle birlikte yaşlarına uygun bilgiler sunulmaktadır.

Hurras, Suriye'de dört ilde yönlendirme yolları ve tam hizmet haritalaması ile otomatik bir Vaka Yönetimi sistemi geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Ekiplerimiz 2013 yılından beri 48603’ten fazla çocuğun okula gitmesini sağlamıştır.

Yerel toplulukları güçlendirmek ve çocuk koruma standartlarını arttırmak için 31 adet yerel Çocuk Koruma Komitesi kurduk.

Birleşik Çocuk Koruma Politikası aracılığıyla Geçici Hükümetin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 1.400 okula koruma standartları entegre edilmiştir.

Hurras tarafından eğitilmiş çocuk koruma uzmanlarını 172 okula tayin ettik.

Önde gelen bir çocuk koruma organizasyonu olarak yerel ve uluslararası tanınırlık sağladık – Hurras İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Korumaya Yönelik İttifakının (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) Yönetim Kurulu üyesidir.

Vaka Yönetim Sistemi Nasıl çalışır?

HRS olarak tüm ofislerimizdeki deneyimli sosyal hizmet ekibimizi desteklemek için tasarlanmış bir otomatik Vaka Yönetim sistemi geliştirdik ve test ettik.
Vaka Yönetimi hizmetlerine girişlerde, açıklık ve hassasiyet kriterleri gözetilir.

ADIM 1: Hassas Çocuklara ulaşmak

Çocuklar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yollarla ofislerimize yönlendirilir:
Bağımsız konuklar: HRS, yerel toplulukların çocuk hakları konusundaki farkındalığını arttırmak ve yerel halkı profesyonel sosyal hizmetler aramaya teşvik etmek için yıllarca emek vermiştir. Bunun sonucu olarak, çok sayıda aile ve çocukları, profesyonel yardım aramak için HRS ofislerine veya çocuklara uygun alanlara başvurmaya başlamıştır.

Okul yönlendirmeleri:
HRS çocuk koruma hizmetleri Suriye içerisinde 390 okula entegre edilmiştir. Eğitimli bir Koruma Görevlisi (SGO) aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir ve bu okulların her biriyle görüşme yapmıştır.

 • Güvenli bir şekilde hassas çocukları tespit etme
 • Bu çocukları HRS vaka yönetim servislerine yönlendirmek
 • Topluluklarında servis haritaları geliştirmek
 • Okulları, yine hassas çocukların belirlenmesinde rol oynayan Çocuk Koruma Komitelerine yönlendirmek

Toplum Temelli Komite Yönlendirmeleri:
Toplum Temelli Komiteler, toplumdaki çocuk koruma standartlarını iyileştirmek için HRS tarafından yetkilendirilmiş bireylerden ve üyelerden oluşan bir ağdır. HRS 31 adet Çocuk Koruma Komitesi kurmuştur. Bu komiteler, sosyal yardımlarımızın alanını genişletme ve yönlendirme ihtiyacı bulunan çocukları belirlemede önemli bir rol oynar.

ADIM 2: Vakanın kabulü ve kaydı:

 • Yukarıda belirtilen yollardan herhangi biriyle bizlere yönlendirilen çocuk için önce kapsamlı bir değerlendirme (hem çocuğun durumu hem de aile için) yapılır. Bu değerlendirmeye göre çocuğun Vaka Yönetim hizmetleri kapsamına kaydının alınıp alınmayacağına karar verilir.
 • Her vaka, toplumun yapısı ve doğası dikkate alınarak belirli kriterler üzerinden değerlendirilir. (örnek: ailesinden ayrılmış çocuklar, ya da ihmale maruz kalan çocuklar).
 • Belirli durumlarda, Vaka Yönetim ekibi vakayı kaydını yapmadan sadece topluluk içerisindeki diğer hizmet sağlayıcılara yönlendirir.
 • Vaka Yönetim hizmetleri yalnızca çocuk koruma konularıyla ilgilenir.

ADIM 3: Vakanın Yönetimi

 • Vaka resmi olarak kayıt altına alındığında, eğitimli bir Vaka Yönetimi uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Sonrasında bu uzman çocuk için gerekli bakım planını hazırlar.
 • Bu bakım planı Vaka Yönetimi uzmanı tarafından yönetilecek olan bir dizi çocuğa özel tasarlanmış etkinliklerden oluşur.
 • Bu planda çocuk psikolojik danışmanlık, eğitim, sağlık ve hukuki hizmetler gibi temel hizmetlere yönlendirilir.
 • Bu yönlendirme, vakayı takip eden sosyal hizmet uzmanı gözetmenliğinde alıcı tara arasında ön koordinasyonla gerçekleştirilir.
 • Çocuğun belirgin/özel ihtiyaçlarına bağlı olarak vaka haftalık olarak ya da ayda iki kere, çocukla birebir/yüz yüze yapılan görüşmeler dahil olmak üzere ev ziyaretleri ve buluşmaları yapılarak gözden geçirilir.
 • Bir seferde her bir Vaka Yönetimi uzmanına en fazla 25 vaka verilir. Bireysel eğitim ve danışmanlık için her beş Vaka Yönetim uzmanına bir adet süpervizör tayin edilmiştir.

ADIM 4: Vakanın Sonuçlandırılması:

Yapılan görüşmelerde, ailenin fikrine danışıldıktan sonra aşağıdaki durumlar söz konusuysa vaka sonuçlandırılabilir:

 • Çocuk artık (kesin bir şekilde) koruyucu hizmetlere ihtiyaç duymuyorsa
 • Ölüm halinde
 • Eğer çocuk 18 yaşından büyükse (bahsi geçen çocuk 18 yaşına geldiğinde artık çocuk olarak kabul edilmeyecek ve bu çerçevede çocuk koruma hizmetleri uygulanmayacaktır).
 • Çocuk, Hurras’ın erişimin olmadığı başka bir bölgeye taşınırsa
 • Çocukla ya da ailesiyle olan iletişimin tamamen kopması halinde

Hizmet haritalandırma
HRS, hedeflediği bölgelerde çocuk hizmetlerinin erişimine açık tam hizmet haritası oluşturmuştur. Hizmet haritalarını sürekli gözden geçirir ve bunlar hakkındaki güncellenmiş bilgileri toplulukla paylaşırız.

Service mapping

HRS has completed a full-service mapping of the available child-related services across its targeted areas. We continuously review the service maps and share the updated information about them with the community.

Vaka Yönetimi Programı SSS

 • Vakalara ilk yaklaşımımız tıbbi yardım kuruluşları ve diğer sağlık kurumları ile koordine olmak ve vakaları onlara yönlendirmektir. Hurras ayrıca, bağış toplama ve aktif destek kampanyaları düzenleyerek tedaviyi tam olarak karşılayabilecek kapasiteye sahip olmayan sağlık kuruluşlarını da destekler. Bununla birlikte, Hurras, toplumu gelecekteki inisiyatifleri üstlenmeye teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak tedaviyi finanse etmek için yerel bağış toplama kampanyaları düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Ailenin ya da çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin, tedavi masraflarının yalnızca bir kısmını karşılayabileceği durumlarda, Hurras kalan miktarı karşılamaya yardımcı olur. Diğer durumlarda, Hurras masrafları karşılamak için diğer sağlık kuruluşları/kurumları ile işbirliği yapar
 • Yüksek riskli ve acil sağlık durumlarında ve çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin masrafları kendi başına karşılayamadığı durumlarda, masraflar tamamen (% 100) karşılanacaktır.

Çocuk işçiliğinin bir istismar olduğunu aşağıdaki durumlarda düşünürüz;

 • Çocukların öğrenme ve oyun oynama hakkı ellerinden alındığında.
 • İş, yaşlarına uygun olmayan ağır yükleri taşımak ve fiziksel büyümelerini engellemek gibi fiziksel zararlara neden olacak şeyler gerektirdiğinde.
 • Çocuğun, aynı iş yüküne sahip olmasına rağmen yetişkin meslektaşlarına kıyasla daha düşük ücret aldığı durumlarda.
 • Çocuğun, askerlik veya seks ticareti gibi ağır sömürücü istihdam biçimleri ile meşgul olduğu durumlarda.

Vaka yönetimi ekiplerimiz, yukarıda belirtilen durumları dikkate alarak, çocuğun çalışıp çalışmamasının faydasına olup olmayacağını incelerler. Eğer çocuğun çalışmasına izin verilmesi çocuğun faydasınaysa, ekiplerimiz çalışması koşullarını iyileştirmek için eyleme geçecektir. Ekiplerimiz, çocuğun hem oyun vaktini çalmayan hem de eğitimini engellemeyen, fiziksel ve zihinsel gelişimini engellemeyen bir çalışma ortamı oluşturulmasında rol oynayacaktır.

Çocuğun uygun bir iş fırsatını yakalama şansını arttırmak için eğitim gerekiyorsa, Hurras, çocuk eğitimini tamamlayana kadar eğitim masraflarını karşılayacaktır.

Yoksulluk veya maddi ihtiyaçlar tek başına Hurras’ın izlediği hassasiyet kriterlerinin bir parçası olarak kabul edilmez (hassasiyet kriterlerimize bakınız). Bu nedenle, Hurras, bu gibi durumlarda bu tür hizmetleri/malzemeleri sağlayan yardım kuruluşlarıyla yalnızca koordinasyon sağlayan bir mekanizma görevi görecektir.

Bununla birlikte, eğer vaka, hassasiyet kriterlerini karşılıyorsa, ağımız ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamalarına yardımcı olmak için ebeveynleri güçlendirmek için çalışacaktır. Ayrıca, Hurras çocuğun bakımıyla ilgilenen kişileri diğer yardım kuruluşlarına yönlendirecek, ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerini takip edecek ve iş bulmalarına yardımcı olacaktır.

Eğer vaka kabul edilmiş ve hassasiyet kriterlerini karşılıyorsa, Hurras çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilere aşağıdaki konularda destek vererek bu kişilerin yaşam standartlarını geliştirmelerinde yardımcı olacaktır:

 • İş fırsatları sunan kurumlara/organizasyonlara yönlendirme
 • CV’lerin hazırlanmasında ve bunların uygun kanallara iletilmesinde yardım
 • Eğitim ve mesleki gelişim hizmetleri sunan kurumlarla işbirliği içinde olarak çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin becerilerini geliştirmeleri için bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak
 • Hurras öncelikle hizmet alanların ulaşım masrafı için servis sağlayıcılarla koordinasyon sağlayacaktır.
 • Eğer bu kurumlar tarafından sunulan hizmetler ulaşım masraflarını karşılamıyorsa, Hurras, bu kişileri başka bir ulaştırma hizmeti sağlayıcısına yönlendirecektir.