0.00% Raised
$0.00 donated of $12,200.00 goal
0 Donors

HRS neyi izler?

HRS kapsamındaki izleme ve belgeleme, şiddet, sömürü, istismar ve ihmal seviyeleri ve örnekleri hakkında sistematik ve devam eden bir veri toplama sistemidir. Belirli olaylar veya ihlaller hakkında bilgi toplamayı içerir.

Neden İzleme ve Belgeleme?  

İzleme ve belgeleme çocuk koruma inisiyatifinin merkezinde yer alır. Çocukları korumak, adaleti sağlamak ve devletlerin, toplumun ve diğer kilit aktörlerin çocuk hakları konusundaki taahhütleri ve yükümlülükleri için hesap verebilirliğini oluşturmak için çok önemlidir.

Çocuklara yönelik ihlallerin düzeylerini ve nedenlerini anlama ve değerlendirme olmadan bunları ele almak bizim için zor olacaktır.
HRS, çocukların maruz kaldığı ihlallere yönelik bilgileri, tarafsız, zamanında ve etik bir şekilde toplar. Bu bilgileri, önleme, müdahale ve aktif savunma önlemlerini sistematik olarak geliştirmek için kullanır.

  • İzleme ekiplerimizin araştırdığı bilgileri, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda karşılaştığımı, çocuklara yönelik farklı ihlal biçimleri hakkında, karar verme mekanizmalarına güvenilir kanıtlar sunmak içi kullanıyoruz.

 

 

  • Bu bilgiler daha sonra, hedef grupları etkilemek ve pozitif yönde bir değişim gerçekleştirmek için aktif savunma mesajları oluşturmada rehber olarak kullanılır.

 

 

  • Hedef gruplar, HRS’nin faaliyet gösterdiği yerlerdeki yerel komitelerdir. Odak noktamız, Suriye bağlamındaki bu toplulukların temel önceliklerini ele almaktır.

 

 

  • İzleme ve belgeleme, platformlarla çalışmayı da içerir (HRS, İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Korumaya Yönelik İttifak- The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action- ve diğer birçok uluslararası çocuk hakları grubunun bir üyesidir).

İzleme ve belgelemeye yaklaşımımız  

HRS, faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki çocuklar hakkında bilgi toplamak için 62 saha sayım görevlisi eğitmiştir. Bu ekip deneyimli bir avukat tarafından yönlendirilir. Aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  • Çocuk hakları ihlallerinin topluluk düzeyindeki eğilimlerini araştırır ve sonuçları HRS’nin programlama personeline rapor eder
  • Çocuklara yönelik ağır ihlallerle ilgili özel olayları belgeler
  • Toplanan veriler aynı zamanda Birleşmiş Milletler-MRM’yi ikincil bir bilgi kaynağı olarak beslemek için kullanılır.
  • Ekip ayrıca, diğer kaynaklar tarafından belgelendirilen ağır ihlallerin doğrulanmasını da sağlar.

İzleme ve Belgeleme Programı SSS

Hurras Ağı, çocuklarla ve aileleriyle ilgili, İzleme ve Belgeleme programı tarafından toplanan bilgileri gizli tutar ve bu bilgileri taraflarla paylaşmaz. Hurras, risk altındaki çocuk sayılarına ilişkin istatistikleri çocukların ve ailelerin kimlik bilgileri saklı kalmak koşuluyla paylaşabilir.

İzleme programı, BM’nin tanımladığı alt çocuk hak ihlalini (çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocukların asker olarak alınması veya kullanılması, çocuklara karşı cinsel şiddet, çocukların kaçırılması, okullara veya hastanelere yapılan saldırılar ve çocuklara yapılan insani yardımın reddedilmesi gibi) belgelemektedir. Bunların yanı sıra, çocuk işçilik, çocuk evlilikleri, fiziksel ve duygusal istismar, eğitimden yoksun bırakma, medya şiddeti, toplum şiddeti gibi çocuklara doğrudan ya da dolaylı olarak uygulanan ihlalleri belgeler.

Hayır. Çocuk, ebeveyni ve/veya ihlal tanığı, ihlali dosyalamak için herhangi bir tazminat veya ücret almayacaktır. Bu türden bir taahhüt, sunulan raporların güvenilirliğini korumak için verilmeyecektir.

Hurras, politik yönelimleri veya ilişkileri ne olursa olsun, herhangi bir tarafın işlediği tüm ihlalleri tarafsız bir şekilde izler ve belgelendirir.

İhlallerin izlenmesi, çocuklar için, bulundukları toplum içerisinde ilk savunma hattını temsil eder. İhlallerinin inceleme altında olduğunu gören faillere, dolaylı bir caydırıcılık sağlar. İzleme ayrıca, çocuklara yönelik farklı ihlal modellerini vurgulayarak farkındalık programlarını yönlendirir.

İzleme programları ayrıca tarafların işlediği suçları belgelemeye yardımcı olur ve failler ileride yargılanırsa kullanılacak delilleri ve tanıklıkları saklı tutar.