Okula Dönüş

“Okula Dönüş” kavramı, savaş ve kriz zamanlarında bambaşka bir bağlama sahiptir. Bizler için bu, normal hayata dönüş, güvenli ortamdan faydalanabilme ya da en basitinden gelecekle ilgili hayal kurabilmek demektir. Bu bağlamda eğitimin başka bir amacı daha vardır. O da çocuklar arasında normallik duygusunu inşa etmeye yardımcı olmaktır. Ayrıca toplumları savaşın sonuçlarının üstesinden gelmeleri için güçlendirmeye ve parçalanmış bir toplumun yeniden inşasına yardımcı olmaktır.

İşte bu yüzden, ülkenin eğitim sisteminin restore edilmesi gerektiğine ve savaştan etkilenmiş çocuklara sosyo-psikolojik destek sağlamak için eğitilmiş öğretmen ve sosyal hizmet çalışanlarının bulunduğu güvenli okullara dönmeleri gerektiğine inanmaktayız.

Okula Dönüş” kampanyamız, çocukların potansiyellerini geliştirmeleri ve psikolojik ve sosyal anlamda iyileşmelerini sağlamak için çocuklara kalıcı ya da geçici öğrenme alanları ya da Çocuk-dostu Alanlar oluşturmak için, toplulukları, bağışçıları, ortak kuruluşları ve hükümetleri harekete geçirmeyi hedefler.