Zorlamaya Hayır

Zorlamaya Hayır” kampanyası Hurras tarafından 1 Kasım 2017’de başlatılan ve din adına yapılan baskı ve zorlamaların tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir kampanyadır.

Bu ideolojilerin kadınlar, çocuklar ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ışık tutmaktadır. Kampanya, merhamet, şiddet içermeme ve adalet gibi dini ideallerin gerçek özünü vurgulayarak, genellikle dine atfedilen yanlış kavramları çürütmeye çalışır.

Zorlamaya Hayır” çocuk evliliği, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları gibi din adına yapılan ihlallerin üzerinde durur. Bu kampanyanın bir parçası olarak, Al-Nusra gözaltı merkezlerinden kurtulup hayatta kalanların esaretleri boyunca maruz kaldıkları suiistimalleri göstermek için iki belgesel hazırladık [videolar için link].

Kampanya geniş çapta övgüyle karşılanmış ve önemli bir takipçi ve destekleyici kitlesinin dikkatini çekmiştir. Erişim alanımızı genişletmiş ve toplumuzun karşı karşıya kaldığı en kritik konular hakkında farkındalık kampanyaları oluşturmamıza olanak sağlamıştır.