Ulusal Eğitim ve Çocuk Koruma Programı

Ulusal Eğitim ve Çocuk Koruma Programı, Suriye’de faaliyet gösteren hükümete ait kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve çocuk koruma alanlarındaki çabalarını koordine etmek için kurulmuş bağımsız bir sivil programdır. Program, işbirliği, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması ve malzeme ve insan kaynakları alışverişi yoluyla bu kuruluşların sunduğu hizmetlerin kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Zaman içerisinde Suriye’de uyumlu bir sivil toplum kurmanın önünü açacak işbirliği ve ortak eylem için bir model olmaya çalışmaktadır.

Suriye’deki birçok kuruluş, yıllardır çok sayıda sivile önemli sayıda hayati hizmet sunmak için çalışmaktadır. Bu kuruluşlar çeşitli yerel deneyimler geliştirmiş ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan finansman, eğitim ve destek almıştır. Yine de, önemli finansal, insani ve lojistik kaynakları ile bu kuruluşlar çabalarını koordine etmek, işbirliği yapmak ve öğrenilen dersleri paylaşmak için uygun kanallara sahip değillerdir. Ulusal Eğitim ve Çocuk Koruma Programı bu boşluğu doldurmak ve benzer düşünen kuruluşlar arasında bağımsızlıklarını sağlayacak ve toplumdaki varlıklarını sağlamlaştıracak bir işbirliği için güvenilir bir kanal sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Program, yolsuzluk ve kaynak israfını önlemek için hizmet kalitesini iyileştirmek, yönetim stratejileri geliştirmek, şeffaflık ve yönetim sistemlerini uygulamak bakımından bir dizi hedef belirlemiştir. Programın bu hedefleri arasında:

  • Ülkenin eğitim sistemini geliştirmek için çabaları koordine etmek
  • Medya ve Halkla İlişkiler etkinliklerini koordine etmek
  • Daha yüksek eğitim standartları geliştirmek ve uygulamak
  • Suriye’de, özellikle eğitim sistemi içerisinde daha etkili çocuk koruma politikaları uygulamak
  • Deneyimlerin ve en iyi pratiklerin paylaşıldığı bir ortam yaratmak
  • İnsan ve malzeme kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek
  • İyi bir yönetim ve şeffaflığa bağlılığı teşvik etmek
  • Destek ve savunma faaliyetleri de dahil olmak üzere farklı sektörlerden kuruluşlar arasında işbirliği ve ortak eylem için bir model olarak hizmet etmek vardır