Hurras bize profesyonel düzeyde çok fazla deneyim kazandırdı. Ahlaki düzeyde ise bize kendi ellerimizle ve çocuklarımızın elleriyle bir gelecek inşa edebileceğimizin umudunu aşıladı.

1985 yılında doğan Ahmad Arafat, Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında ruh sağlığı üzerine yaptığı yüksek lisansını tamamladı ve Şam Eğitim Fakültesi’nde iki yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

İnsani yardım çalışmalarına dahil olması,  Suriye’deki çatışmalar tarafından tetiklendi.  Burada, yüz binlerce çocuğu eğitim hakkından mahrum bırakan savaş ve tahribatla eğitim sektörüne verilen zararın bir kısmını onarmak için “Ghiras” adlı bir girişim başlattı. Başlangıçta, Ghiras’ın erişim ağı çok sınırlıydı.  Toplamda 15 çocukla yürütülmekteydi. Ancak proje hızla dokuz okulda 3.000’den fazla çocuğa temel eğitim hizmeti vermeye başladı. Aynı dönemde Arafat, öğretmenleri eğitmeye başladı. 2014-2015 yılları arasında Suriye’de yaklaşık 1.500 öğretmeni modern eğitim yöntemleri konusunda eğitmiştir.

Arafat, 2015 yılında Hurras ekibine katıldı. Idlib’de ve  Marchuren’da Hurras ofislerini açmıştır. Ardından Atareb, Dar Azza ve Akrabat’ın yeni şubelerinin açılmasının denetlenmesinden sorumlu olmuştur. Bu alanlarda sağlam bir yerel mevcudiyet sağlamasındaki başarısı, Ağ’ın Yönetim Kurulunun kendisine, tüm kuzey bölgesinin yönetiminin verilmesine neden olmuştur. Bu bölgede yaklaşık _____ Hurras çalışanı ve gönüllüsü çalışmaktadır.

Meslektaşları arasında alçakgönüllülüğü ve zor işleri başarma kabiliyeti ile tanınan Arafat, kar amacı gütmeyen çalışanların, insani mesajları asla unutmamaları gerektiğine ve her zaman nedenleri uğruna kendi refahlarını feda etmeye hazır olmaları gerektiğine inanıyor.

Ahmed evli ve ______________çocuk babasıdır .