insani yardım çalışmaları insani değerlere ve topluluk ilişkilerine odaklanmalı ve adaletsizliğin ortadan kaldırılmasında ve insanlara umut tohumlarının aşılanmasında rol oynamalıdır

1990 yılında doğan, Bahaa’nın insani yardım sektörüne katılımı 2012 yılında, kendi şehri Halep’teki yerel kliniklerde gönüllü olarak çalışmaya başlamasıyla başlamıştır. 2016 yılında Hurras Ağına katılmadan önce Bonyan örgütü ve Suriye Yardım Ağı’nın bir üyesiydi.

Bahaa, Hurras Ağına Kapasite Geliştirme Departmanında görevli olarak katıldı. Daha sonra, aynı bölümün yönetimine atandı. Burada düzenlenen eğitimleri koordine etmekten ve uygulamaktan sorumludur. Bunun yanı sıra Hurras büyüdükçe Bahaa’nın görevleri de arttı. Bu görevler arasında, çocuk koruma standartlarını yerel kurum ve kuruluşlara entegre etmek, toplum erişimini arttırmak ve yerel toplulukları çocuk hakları konusunda güçlendirmek bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yerel çocuk koruma komiteleriyle de çalışmaktadır.

Bahaa ve ekibi, Hurras Ağının vizyonunun Suriye’deki yerel topluluklara tanıtılmasında anahtar rol oynamıştır. İnsani yardım çalışmalarının insani değerlere odaklanması gerektiğine ve gönüllü çalışmayı teşvik etmesi ve topluluk ilişkilerini pekiştirmesi gerektiğine inanıyor.

Evli ve bir çocuk babasıdır