Çocuklarla yaptığımız her çalışma, onların hayatlarını etkiler. Bu da onların ülkemizde her anlamda daha iyi bir gelecek yaratmalarına yardım eder

Maimouna Al-Ammar, Suriyeli meşhur bir insan hakları aktivisti ve Suriye’deki barış çabalarını ve Suriyeli kadın ve çocukların korunmasını destekleyen en önemli seslerden biridir.

Hurras Ağı’nın Kurucu üyesidir ve ağında sahalarından birinin lideridir. Çatışmanın en şiddetli bölgelerinden olan Doğu Ghouta’da ilk Hurras ofisini kurmuş ve yönetmiştir. Al-Ammar, Ağın bu alandaki tüm faaliyetlerini yönetmiş ve 135 saha çalışanından oluşan bir işgücüne liderlik etmiştir. Ağ’ın Daraa Valiliği’ndeki ofisinin kurulmasına nezaret etmiş ve o zamandan beri organizasyonun güney bölgesindeki faaliyetlerini yönetmektedir.

Al-Ammar’ın, bir insan hakları savunucusu olarak ispatlanmış sicili, Şam’daki vicdan mahkumlarını destekleme protestosuyla ve Suriye’deki barış hareketindeki ilk rolüyle başlamıştır. Çok sayıda inisiyatif ve bilinçlendirme kampanyasına katkıda bulunmuş, Darayya’daki İhlal ve Belgelendirme Merkezinin kurucularından biri olmuştur. Al-Ammar’ın aktivizmi, Suriyeli güvenlik güçlerinin kovuşturma ve soruşturma konusu olmuştur. Bu yüzden, 2013 yılında doğu Ghouta’ya yerleşene kadar Suriye’de çeşitli bölgelere taşınmak zorunda kalmıştır. Burada da rejim güçleri tarafından ailesiyle birlikte yıllarca abluka altına alınmıştır.

Mamouna Al-Ammar, Suriye’ye çocuk koruma önlemlerinin tanıtılmasında ve doğrudan çocuklarla çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlardaki aktivistlerin eğitilmesinde önemli bir role sahiptir. Güney bölgesinin tamamında, çocuk hakları konusunda farkındalığın arttırılmasında ve özel ihtiyaçları olan çocukları eğitime entegre etmede önemli rol oynamıştır.
Tolumdaki insani değerlerin beslenmesi konusunda ancak bu değerleri günlük yaşantımızda yaşatıyorsak başarılı olunacağına inanıyor. Bu onun insan haklarına olan yaklaşımı ve Hurras’taki yönetiminde kullandığı yaklaşım. Yani insan hakları konusunu diğer tüm konulardan önde tutarak, işbirliği ve güven ruhunu besleyerek ve hizmetlerini her zaman geliştirmeye açlık duyarak ve bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirerek çalışıyor.

Maimouna, Şam Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede kısa bir süre öğretmenlik görevinde bulunmuş ve Doğu Ghouta’daki insani durumla ilgili pek çok kez medyada yer almıştır.
Maimouna evli ve iki kız çocuğu annesidir.