Salma

Salma

Suriye’deki diğer birçok çocuk gibi Salma da çatışmadan ve zorunlu yer değişikliklerinden etkilenen bir çocuk.Salma, savaşta babasıyla birlikte güven duygusunu da kaybetti. Bu da onu sürekli devam eden endişe ve izolasyona sürükledi.

Salma, durumunun profesyonel psiko-sosyal destek personeli tarafından dikkatlice değerlendirildiği Hurras’ın Daraa’daki merkezine yönlendirildi. Daraa’daki bu tesis, iletişim kurmaya başladığı birçok çocukla birlikte ona, yaygın eğitimin yanı sıra hikaye okuma, oyunlar, şarkı söyleme ve resim yapma gibi birçok eğlenceli aktivite sundu.

Göstermeye başladığı gelişim olağanüstüydü. Yavaş yavaş grubunun en canlı üyelerinden biri oldu. Salma birçok yeni arkadaş edindi, sürekli gülümsemeye kahkaha atmaya, konuşmaya ve duygularını ifade etmeye başladı.

Salma artan mukavemeti ve kendine güveninin yanı sıra, dikkat, ezberleme, problem çözme ve empati kurma gibi hızla yeni beceriler geliştirdi. Gelişimi,  Daraa ofisinde onu tanıyan herkese ilham verdi.

Hurras tüm çocukların, normallik algılarını yeniden kazanma ve kriz veya savaş zamanlarında dayanıklılıklarını artırma konusunda bu profesyonel bakıma erişim hakkına sahip olduğuna inanmaktadır.

Salma hala yardımınıza ihtiyaç duyan binlerce çocuktan biri

Nasıl yardım edebilirsiniz?

*Hikayelerimizdeki isimler çocukların kimliklerini korumak için değiştirilmiştir