Deneyimli gönüllüler kimlerdir?

Alanında geniş bilgi ve deneyime sahip, insani ayak izlerini güçlendirmek ve toplulukları üzerinde kalıcı bir etki yaratmak isteyen uzmanlar ve profesyonelledir.

Deneyimli gönüllüler bazen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda gönüllü olmak konusunda isteksiz olabilirler. Bunların sebepleri arasında:

  • Bu dava için yeterli zaman ayıramayacak kadar meşgul olduğu izlenimi
  • Görevlerini tam olarak anlayamamak
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşların genellikle bunları net mesajlarla doğru şekilde ele alamaması vardır

On binlerce çocuğu korumak gibi büyük hedeflere ulaşmak, genç gönüllülerin enerjisi ve tutkusuyla birlikte deneyimli gönüllülerin ortak çabası ve bilgisini gerektirir.

Deneyimli Gönüllüler Programı nasıl çalışır?

  • Hurras, deneyimli gönüllülerin kısıtlı zamanlarının ve yoğunluklarının farkındadır. Bu nedenle zamanlarına ve çalışma koşullarına uygun esnek programlar ve görevler sunar.
  • Suriye’de korunmaya muhtaç çocuk sayısı çok fazladır ve toplumun her üyesi özellikle de toplumu etkileyen uzmanlar, entelektüeller, memurlar, sanatçılar ve karar verme mekanizmaları gibi kişilerden desteğe ihtiyaç vardır.
  • Hurras gönüllüleri, on binlerce Suriyeli çocuğun yaşamı üzerinde somut bir etki yaratan insani bir ortamda uzmanlıklarını kullanma fırsatına sahiptir.
  • Gönüllüler, Hurras ağının uluslararası insan hakları kuruluşları, ortakları ve karar mekanizmaları ile geliştirdiği kaynaklardan ve ilişkilerden faydalanacaktır.