Learn About Hurras

Suriyeli Çocukları Koruma Ağı (Hurras), insanlık dışı Suriye Savaşından en çok etkilenen kurbanlar olan Suriyeli çocukları koruma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. Bu ağ, 2012 yılında çok sayıda aktivist ve sosyal inisiyatifin, çocukları bu çatışmanın etkilerinden korumak için yol bulma çabalarıyla şekillenmiştir. Bu durum, 2013 yılında çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak için Suriye’de türünün ilk örneği olan çalıştayın başlatılmasını sağlamıştır.

Bu çalıştay sayesinde, Hurras’ın kendi çocuk dergisinin (Tayyara Waraq – Kite) kurulması ve Suriye’deki çocuklarla çalışan aktivistleri, çocuk koruma politikaları hakkında bilgilendirmek için birçok seminer ve çalıştay da dahil olmak üzere pek çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Birkaç ay içinde, çocuk koruma hizmetlerine duyulan ihtiyacın altını çizen ağda çalışan personel ve gönüllülerin sayısı yalnızca Doğu Ghouta’da 132’ye ulaşmıştır.

Ağın genişlemesi ve faaliyetlerinin kapsamının giderek artması, Hurras’ın çeşitli operasyonlarında en iyi kurumsal uygulamalarla işbirliği yapması gerektiğini fark etmesini sağlamıştır. Bu sebeple Türkiye’de 2015 yılında lisanlı bir organizasyon kurulmuş ve Hurras yerel bir inisiyatif olmaktan çıkıp açık bir organizasyon yapısı, yönetim politikaları ve iç kontrol ve yönetim sistemleri olan bir organizasyona dönüşmüştür. Yine aynı yıl Hurras operasyon ağını genişletmiş ve kuzey Suriye’de dört adet ve güneyde Dera yönetiminde bir adet ofis kurmuştur. 2018 yılında ise Hurras ofisleri, Duma’dan Fırat Kalkanı içerisindeki Afrin bölgesine taşınmıştır.

Bugün Hurras’ın, çok sayıda gönüllü ve sözleşmeli eğitmene ek olarak 335 çalışanı bulunmaktadır. Hurras çalışanları, çatışmanın en kötü dönemlerinde Suriye’de çalışma fedakarlığı göstererek, olağanüstü pratik deneyimler geliştirmiş ve 40,000’den fazla Suriyeli çocuğa tam kapsamlı ve çok yönlü çocuk koruma hizmeti sunmayı başarmıştır.

7000
People trained
36
Causes
335
Total members
40000
Children Impacted

Bu servislerin arasında şiddetin izlenmesi ve belgelenmesi, bireysel çocuk ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı vaka yönetim sistemleri, çocuk haklarının anlaşılması ve önemli koruma tedbirlerinin uygulanması için toplumu tüm sektörlerinde ve kurumlarında güçlendirme, saha çalışanlarına ve organizasyonlara yönelik güvenlik ilkeleri üzerine bir dizi özel eğitim ve danışmanlık aracılığıyla kapasite geliştirme, çocuk haklarıyla ilgili istismarcı yerel politikalara karşı savunma ve tüm bölgelerde, özellikle örgün eğitimin yaygın olmadığı yerlerde, çocukların çocuk koruma hizmetlerine erişimlerini sağlamak için hizmet ağını genişletme vardır.

Hurras hizmetleri aynı zamanda çocukların askere alınmasını engellemeyi ve/veya erken yaşta yaptırılan evlikler dahil olmak üzere çocukları istismarın her türlüsünden korumayı ve kız ve erkek çocuklara eşit fırsatlar sağlamak için toplumu güçlendirmeyi içerir.

Hurras çocuk dostu alanları örgün eğitime entegre etme konusundaki öncü deneyimiyle gurur duymaktadır. Bu deneyim sayesinde hedeflenen okullarda yüksek kayıt ve devam oranları gözlemlenmiş ve acil müdahaleye ihtiyaç duyan çocukları belirleme konusunda ağ oldukça gelişmiştir.

Bu düşünceyle Hurras, uluslararası insani organizasyonlardaki en yüksek çalışma standartlarını uygulamaktadır. İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Korumaya Yönelik İttifak’ın ( Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) (Birleşmiş Milletler Kurumları ve yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları dahil) Yönetim Kurulu üyesi olan Hurras koruma bloğu içerisinde birçok teknik gruba katkı sağlamış ve buralarda lider roller üstlenmiştir. Bunların yanı sıra pek çok insani yardım kurumu ve kuruluşlarıyla stratejik ortaklıklar yürütmektedir.