Awareness Campaigns

Bizler, Hurras’ta, kendilerine nasıl bakacakları, kendilerini nasıl koruyacakları ve sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarmaları konusunda çocuklarımızı eğitmeye büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, kriz ve savaş zamanlarında karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında farkındalık yaratmak ve karşılaşabilecekleri farklı istismar ve suiistimal türlerini anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Bu amaçla, Hurras, çocuklara güvenli davranış aşılamak, çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve ölüm, yaralanma, travma, istismar ve hastalık risklerini azaltmak için bir dizi çocuk dostu eğitim materyali geliştirmiştir.

Eğitim çocuklar için temel bir haktır. Normallik duygusunu geri kazandırmak ve toplumu yeniden inşa edebilmek için hayati bir araçtır. Farkındalık kampanyalarımız, ülkenin eğitim sistemini restore etmenin ve çocukları güvenli okullara döndürmenin önemine odaklanmıştır. Kampanya ayrıca, bazı toplumlar arasında değerler eğitimi konusunda farkındalık yaratmayı, çocuklara bilgi ve okuma aşkı aşılamayı, iletişim kurma yeteneklerini geliştirmeyi ve sporun ve oyunun çocuk gelişiminde önemini kavramayı amaçlamaktadır.

Çocukların, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen haklarını bilmeleri, anlamaları ve bunlardan yararlanmaları gerektiğine inanıyoruz. Çocukları kendi hakları ve başkalarının hakları konusunda eğitmek, istismardan ve sömürüden kaçınmalarına, korkularını ifade etmelerine ve yardım için kime başvurabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Bu kampanya, özel ihtiyacı olan ve mülteci konumunda olan çocukların haklarının yanı sıra, çocukların yaşama hakkı, eğitim, isim ve milliyet sahibi olma, erkek ve kız çocukları için fırsat eşitliği ve güvenli ve özenli bir çevrede yaşama gibi temel haklar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Kampanya, çocuklarımızın gelecekleri için kurdukları renkli hayalleri yansıtan göz alıcı posterler sunmaktadır.

Savaş sırasında çocuklara psiko-sosyal destek sağlamanın, çocukların iyileşmelerine ve güven ve normallik duygularını geri kazanmalarına yardımcı olmak için hayati olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Hurras, egzersiz ve grup oyunları gibi çocukları, normal aktivitelere devam edebilmeleri için teşvik etmek adına birçok farkındalık kampanyası başlatmıştır. Bunların yanı sıra bu aktiviteleri gerçekleştiremeyen çocuklara alternatifler sunmuştur. Bu malzemeler ayrıca çocukların travmatik durumlarla baş etmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu durumları anlamalarına, acı, korku veya kayıp duygularını ifade etmelerine ve hayalleri ve istekleri hakkında konuşmalarına yardımcı olur.

Sağlık ve hijyen posterleri

Çocuklarımızın hijyenin önemini anlamalarını ve sağlıklı kişisel bakım alışkanlıkları geliştirmelerini istiyoruz. Bu posterler, hijyen kültürünü ve temizlik alışkanlıklarını teşvik etmek için eğlenceli ve renkli bir şekilde hazırlanmıştır. Çocukların yaşamlarının kalitesini iyileştirecek, hastalıkları ve enfeksiyonları azaltacak ve sağlıklı, güvenli ve temiz bir toplum oluşturmaya katkıda bulunacaktır.

Bu posterler, çocukların, bitler gibi parazit enfeksiyonları önlemek için hijyen ve sanitasyonun önemi konusundaki farkındalığını artırmak için tasarlanmıştır. Böylece, çocukların yaşamlarının kalitesini iyileşecek, hastalıklar ve enfeksiyonlar azalacak ve sağlıklı, güvenli ve temiz bir toplum oluşturmaya katkıda bulunulacaktır.

Sağlıklı beslenme, hijyen ve sanitasyonun önemi konusunda çocukların farkındalığını arttırmaya büyük değer veriyoruz. Bu posterler, yaşam kalitesini iyileştirmek, hastalıkları ve enfeksiyonları azaltmak ve sağlıklı, güvenli ve temiz bir toplum yaratmalarına katkıda bulunmak için çocukların sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Eğitim & ebeveynlik

Hurras, çocuklara ebeveynleri, aileleri, öğretmenleri ve onlarla çalışan diğer bireyler tarafından sağlanan bakımın öneminin fakındadır. Temel önceliğimiz, çocukların bakımıyla ilgilenen kişilerin, çocukların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermelerindeki ve onların haklarını desteklemelerindeki görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmaktır.

Kampanyalarımız, çocukları dinlemek, onların dünyalarını anlamak, görüşlerini ve fikirlerini benimsemek ve ihtiyaç duyduklarında onlara destek sunmak gibi olumlu ebeveynlik yöntemlerini vurgulamaktadır. Ebeveynleri ve bakıcıları, eleştiriye ve baskıya başvurmak yerine çocukların çözüm bulmalarına yardımcı olmaya ve olumlu tutum ve saygı için bir örnek oluşturmaya teşvik eder.

“Okula Dönüş” kavramı, savaş ve kriz zamanlarında bambaşka bir bağlama sahiptir. Normal hayata dönüş, güvenli ortamdan faydalanabilme ya da en basitinden gelecekle ilgili hayal kurabilmek demektir. Eğitim, normallik duygusunu inşa etmede ve yıkılan bir toplumu canlandırmada önemli bir araçtır. İşte bu yüzden, ülkenin eğitim sisteminin restore edilmesi gerektiğine ve savaştan etkilenmiş çocuklara sosyo-psikolojik destek sağlamak için eğitilmiş öğretmen ve sosyal hizmet çalışanlarının bulunduğu güvenli okullara dönmeleri gerektiğine inanmaktayız.

Okula Dönüş” kampanyamız, çocukların potansiyellerini geliştirmeleri ve psikolojik ve sosyal anlamda iyileşmelerini sağlamak için çocuklara kalıcı ya da geçici öğrenme alanları ya da Çocuk-dostu Alanlar oluşturmak için, toplulukları, bağışçıları, ortak kuruluşları ve hükümetleri harekete geçirmeyi hedefler.

Öğretmenler için posterler

“… olursa ne yapmalı?” öğretmenler için tasarlanmış bir farkındalık kampanyasıdır. Savaşın ve çatışmanın çocuğun psikolojik iyi oluşunun üzerindeki olumsuz etkilerini anlamalarına ve bunları ele almalarına yardımcı olur.

Bu posterler kayıp, endişe, öfke, fiziksel ve duygusal acı, depresyon ve ayrılık anksiyetesi duygularına odaklanır. Ayrıca öğretmenlere bu sorunları sınıfta çözmeleri için bir rehber sunar.

Bu posterler anneler için hazırlanmıştır. Annelere, çocukları dinlemek, onların dünyalarını anlamak, görüşlerini ve fikirlerini benimsemek ve ihtiyaç duyduklarında onlara destek sunmak gibi olumlu ebeveynlik yöntemlerini benimsemelerine yardımcı olmaktadır. Anneleri, eleştiriye ve baskıya başvurmak yerine çocukların çözüm bulmalarına yardımcı olmaya ve olumlu tutum ve saygı için bir örnek oluşturmaya teşvik eder.

Bu harika posterler serisi, çocuklara bir dizi psiko-sosyal destek egzersizi sunar. Bunlar çocukların travmalarıyla başa çıkmalarına, korku ve endişelerini ele almalarına, duygularını ifade edebilmelerine, deneyimlerini paylaşabilmelerine ve hem arkadaşlarıyla hem de aile üyeleriyle olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olur.

Bu seri, çocukların savaş ve kriz zamanlarında karşılaştıkları farklı travma türlerine ve risklere odaklanmaktadır. Çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin, bu travmaları ele alırken yaptığı genel hataları vurgulamaktadır.

Bu seri çocuklar psiko-sosyal destek sağlamak için en iyi pratikleri vurgular. Çocukların savaş ve kriz zamanlarında karşılaştıkları farklı travma türlerine ve risklere odaklanmaktadır ve çocuk bakımıyla ilgilenen kişilerin, bu travmaları ele alırken yaptığı genel hataları vurgulamaktadır.

Bu koleksiyon ebeveynlere pozitif ebeveynlik konusunda tavsiyeler sunar ve çocukları dinlemenin, onların dünyalarını anlamanın, onların görüş ve fikirlerini benimsemenin ve eleştiri ve baskıdan kaçınmanın önemini vurgular.

Bu koruma-farkındalık serisi, çocuklara savaş zamanlarında kendilerini nasıl koruyacaklarını, hava saldırıları ve top bombardımanı sırasında ne yapacaklarını, kara mayınları, patlamamış mühimmatlar veya diğer şüpheli savaş kalıntıları ile karşılaştığında nasıl davranacaklarını öğretmeyi amaçlar.

Bu seri, çocuklara, özellikle seyahat veya acil durum tahliyeleri sırasında kaybolmayı nasıl önleyeceklerini öğretmek için tasarlanmıştır. Ayrıca çocuklara ailelerini bulamadıklarında ne yapmaları gerektiğini ve nelerden kaçınmaları gerektiğini öğretir ve onlara seyahat öncesi ve sırasında kullanmaları için bazı ipuçları sunar.

Savaş ve çatışmanın çocukların psikolojisi ve refahı üzerindeki olumsuz etkilerini anlama ve ele alma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış bir farkındalık kampanyasıdır. Bu posterler kayıp, endişe, öfke, fiziksel ve duygusal acı, depresyon ve ayrılık anksiyetesi duygularına odaklanır. Ayrıca öğretmenlere bu sorunları sınıfta çözmeleri için bir rehber sunar.

Bu resimli rehber, ebeveynlerin çocuklarına savaş veya kriz zamanlarında doğru desteği sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Posterler, krizin çocukları üzerindeki etkilerini anlamaları, duygusal destek sağlamaları, onlarla iletişim kurmaları ve onları dinlemeleri,  çevrelerinde olup bitenler hakkında uygun ve gerçekçi bilgiler sunmaları için ebeveynleri teşvik eder.

“Koruma Çantamız”, çocuklara savaş zamanlarında kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmek için tasarlanmış çocuklara uygun poster ve el ilanları koleksiyonudur. Hava saldırıları ve topçu bombardımanı sırasında yaralanmanın nasıl önlenebileceği, yangınlar sırasında nasıl davranılacağı veya mayınlar, patlamamış mühimmatlar veya herhangi bir şüpheli savaş kalıntısı ile karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği konusunda anlaşılması kolay bir rehber sunar.