Suriyeli Çocukları Koruma Ağı Elçileri

Elçilerimiz ortaklarımız, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızdır. Değerlerimizi ve vizyonumuzu paylaşırlar ve çocuk korumanın her toplumun birincil önceliği olması gerektiğine inanırlar.

Hurras, çocukların hakları konusunda farkındalık yaratmak ve çocuk koruma girişimlerini desteklemek için toplumun etkili üyelerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Elçiler, korunmaya muhtaç tüm çocuklara erişimimizi genişletmemize yardımcı olan özel gönüllülerdir.

Bu sebeple Hurras, toplumun etkili üyeleri için özel bir program geliştirmiştir. Bu program bu üyelerin ağın elçileri ve Suriyeli çocukların sesi olmalarına yardımcı olur.

Elçilerimizle tanışın

Become an ambassador and help us reach out to all the children who need our help.

Elçiler, Suriye’de Çocuk Korumasına Nasıl Katkıda Bulunabilirler?

Suriye Çocuk Koruma Ağı Elçisinin pozisyonu, bireyin hedeflerimizi ve vizyonumuzu desteklemeye olan ilgisini yansıtan fahri bir pozisyondur. Elçilerimiz,

  • modern zamanların en korkunç ihtilafından etkilenen Suriye’deki çocukları korumak için yaptığımız faaliyetler ve kampanyalarımız hakkındaki sözlerimizi yaymamıza yardımcı olarak,
  • ağa katılmak ve ağı desteklemeleri için profesyonel gönüllere ilham vererek (profesyonel gönüller programımız hakkında daha fazla bilgi edinin),
  • çocuk koruma girişimlerimizi desteklemek için takipçilerine sosyal medyada ilham vererek
  • çocuk koruma programlarımız ve kampanyalarımız için fon toplama konusunda yardımcı olarak katkıda bulunabilirler

Elçilerin görevi neden önemlidir?

  • Çünkü Suriye’de korunmaya muhtaç çocuk sayısı çok fazladır ve ünlüler, aydınlar, yetkililer ve karar verme mekanizmaları gibi etkili grupların katkısı, onlara ulaşmada başarı göstermemiz konusunda büyük bir fark yaratabilir.
  • Elçiler çocuk korumanın önemi hakkında farkındalık yaratmamıza yardımcı olabilir, çocuk hakları ihlalleri için hesap verebilirliği sağlayabilir ve başkalarına, bu oluşuma destek verme konusunda ilham verebilir.
  • Ağın elçilerinden aldığı teşvik, ahlaki destek ve rehberlik vizyonumuz ve gelecekteki gelişimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Elçiler Hizmetleri Karşılığında Ne Alırlar?

Bizler, onlar için en büyük ödülün, katkılarının çocukların refahı üzerindeki olumlu etkisini görmeleri olduğuna inanıyoruz.
Terör veya şiddetten mustarip, evinden kaçmak ve mülteci olmak zorunda kalmış ya da ebeveynlerinden birini kaybetmiş bir çocuğun gülüşünün, yılların sıkıntısını ve duygusal stresini ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz.

[Bununla birlikte, Suriye Çocuk Koruma Ağı’ndaki Elçiler, özel katkılarından dolayı ______ alacaklardır]

Tam zamanlı bir iş midir?

Tabii ki değildir, elçinin görevi fahri bir unvandır.
Hurras, elçilerinin yoğun programlarının ve zaman kısıtlamalarının bilincindedir. Bu rol, Elçinin Ağ ile düzenli olarak çalışmasını veya tüm faaliyetlerini desteklemesini zorunlu kılmaz; ancak zaman zaman Elçilerimizden-uygun oldukları zamanlarda- kamuoyunu belirli kampanyalarımız hakkında bilgilendirmelerini talep ederiz.
Çoğu durumda, sosyal medya üzerine basit bir mesaj ya da TV röportajı sırasında gündelik bir açıklama büyük bir fark yaratabilir!